SmartFox

Česká třída

Letos Českou třídu neotvíráme z kapacitních důvodů. Je zájem o jesle a Anglické třídy.

V březnu 2013 jsme otevřeli v naší jazykové školce Českou třídu pro děti od 18 měsíců.

Denní režim:

Výchovně vzdělávací program naší školky obsahuje specifické téma pro každý měsíc.

Dopolední program ve školce probíhá téměř každý den podle následujícího schématu. Do 9ti hodin se děti scházejí ve společných prostorách, kde ranní družinu završí v 9 hodin společným rituálem „Morning song“. Posléze se rozejdou do jednotlivých učeben. Aktivní výukový program vedený učitelem/kou pokračuje ranním vzdělávacím blokem, během nějž se děti učí nové věci k danému tématu.

Po svačině mají děti prostor pro venkovní aktivity na zahradě školky, výtvarné aktivity nebo hry vedené učitelem. Činnosti se odvíjí od aktuálního počasí.

Po obědě se dětem čtou pohádky, při kterých mají  prostor k odpočinku. Odpolední čas je vyplněn rozmanitými aktivitami.

sleva 100% na registrační poplatek do konce měsíce srpna 2015!!!

 

 

Cenový program SmartFox Ceník platný pro školní rok 2016/2017                                     celý den (8.00 - 17.30 h)
1x 2x 3x 4x 5x
Registrační poplatek x x 1500 1500 1500
Školné v Kč / měsíc x x 7999 8999 9999

 

Platební podmínky
měsíců sleva Sleva
při hotovostní platbě
Platba
kreditní kartou
3 0 % 1,5 % /
6 3 %
10 5 %

 

Cenový program SmartFox zahrnuje tyto služby:

 • Školné

 • Kompletní pitný a stravovací režim
 • Výuka kvalifikovaným personálem
 • Odpoledení aktivity
 • Školní družinu (ranní a odpolední)

Ostatní:

 • Sleva na sourozence 30 %

 • Dvojčata sleva: 20 % každé dítě
 • Cena za dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu činí 400 Kč, za celý den pak 800 Kč.
 • Školní akce (lyžařský kurz, školka v přírodě apod.) v ceně školného nejsou zahrnuty.
 • Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a hotovostní platby a slevy na sourozence) nelze navzájem kombinovat.
 • Speciální nabídka: čtvrtý měsíc docházky zdarma pro dítě klienta, který školce doporučí nového klienta.
 • Budova školky je otevřena 7.30 -17.30 h.

Naše Školka

Foxíkova školka Praha 9 - výuka a zájmové kroužky v Anglickém jazyce pro všechny zvídavé děti od 3 do 7 let.

o školce

Naše Jesle

Foxíkovy jesle Praha 9 - přijímáme děti od 12ti měsíců.

o jesličkách

Hlídání

Potřebujete si něco zařídit? Rádi pohlídáme Vaše dítě v prostorách naší školky.

hlídání